Truy cập nội dung luôn

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Công văn 1317 05-09-2019 Thông báo ý kiền chỉ đạo của đoàn giám sát thuộc SYT về phòng chống SXH ở xã Kiểng Phước
Công văn 1292 31-08-2019 Chỉ đạo khẩn trong công tác phòng, chống bệnh SXH
Thông báo 621 03-05-2019 Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc TTYT về công tác dược quí I 2019
Thông báo 01 04-06-2018 Bảng kết quả dự tuyển Y tế 2018
Thông báo 554/TB-TTYT 23-05-2018 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức y tế (danh sách đủ điều kiện)
Công văn 01 20-04-2018 Tài liệu thi tuyển viên chức 2018
Thông báo 301B/TB-TTYT 02-04-2018 Thông báo về việc thay đổi điều kiện nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018
Thông báo 330/TB-TTYT 02-04-2018 Thông báo về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018
Công văn 233/KH-TTYT 09-03-2018 Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018
Thông báo 240/TB-TTYT 09-03-2018 Thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018

VĂN BẢN MỚI
 Bảng giá dịch vụ Khám chữa bệnh TTYT Gò Công Đông năm 2019
 Chỉ đạo khẩn trong công tác phòng, chống bệnh SXH
 Thông tư thí điểm về hoạt động y học gia đình
 V/v dự thi thăng hạng chức danh viên chức y tế hạng I, II năm 2019
 Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc TTYT về công tác dược quí I 2019
Tất cả videos

Liên kết Liên kết