Truy cập nội dung luôn

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Công văn 1317 05-09-2019 Thông báo ý kiền chỉ đạo của đoàn giám sát thuộc SYT về phòng chống SXH ở xã Kiểng Phước
Công văn 1292 31-08-2019 Chỉ đạo khẩn trong công tác phòng, chống bệnh SXH
Thông báo 621 03-05-2019 Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc TTYT về công tác dược quí I 2019
Thông báo 01 04-06-2018 Bảng kết quả dự tuyển Y tế 2018
Thông báo 554/TB-TTYT 23-05-2018 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức y tế (danh sách đủ điều kiện)
Công văn 01 20-04-2018 Tài liệu thi tuyển viên chức 2018
Thông báo 301B/TB-TTYT 02-04-2018 Thông báo về việc thay đổi điều kiện nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018
Thông báo 330/TB-TTYT 02-04-2018 Thông báo về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018
Công văn 233/KH-TTYT 09-03-2018 Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018
Thông báo 240/TB-TTYT 09-03-2018 Thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018

VĂN BẢN MỚI
 Số lượng nhân sự cần tuyển dụng: Tổng số lượng nhân sự cần tuyển dụng: 41 chỉ tiêu, gồm: 08 BSĐK; 01 BSYHDP; 02 BSYHCT; 02 YSYHCT, 06 YSĐK; 01YSYHDP; 01 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường(CĐ hoặc ĐH); 01Cán bộ Dân số - KHHGĐ; 16 Điều dưỡng (CĐ hoặc ĐH): 01 Dược sĩ đại học; 02 Kỹ thuật viên X quang.
 Bảng giá dịch vụ Khám chữa bệnh TTYT Gò Công Đông năm 2019
 Chỉ đạo khẩn trong công tác phòng, chống bệnh SXH
 Thông tư thí điểm về hoạt động y học gia đình
 V/v dự thi thăng hạng chức danh viên chức y tế hạng I, II năm 2019
Tất cả videos

Liên kết Liên kết