Truy cập nội dung luôn

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
672 22-10-2018 Góp ý dự thảo quản lý sử dụng tài sản
293 22-10-2018 Đóng góp ý kiến dự thảo QC CTNB
227 22-10-2018 Góp ý dự thảo bảng điểm kiểm tra
664 22-10-2018 Đóng góp ý kiến chính sách đào tạo bồi dưỡng
1171 22-10-2018 Góp ý bổ dung DMKT
295 22-10-2018 KH thực hiện nghiên cứu khoa học
995 22-10-2018 Kế hoạch hướng dẫn viết báo cáo đề tài
1002 22-10-2018 Hồ sơ công nhận
10/2012/QH13 14-10-2018 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
133 20-06-2018 Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển dụng viên chức TTYT Gò Công Đông năm 2018
185 04-06-2018 Đăng ký đề tài
01 04-06-2018 Bảng kết quả dự tuyển Y tế 2018
564/tb-ttyt 28-05-2018 Thông báo về việc thay đổi thời gian kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức y tế
554/TB-TTYT 23-05-2018 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức y tế (danh sách đủ điều kiện)
526/TB-TTYT 15-05-2018 Thông báo về việc nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức 2018
01 20-04-2018 Tài liệu thi tuyển viên chức 2018
301B/TB-TTYT 02-04-2018 Thông báo về việc thay đổi điều kiện nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018
330/TB-TTYT 02-04-2018 Thông báo về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018
233/KH-TTYT 09-03-2018 Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018
240/TB-TTYT 09-03-2018 Thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018
1238/KH-TTYT 17-11-2016 Kế hoạch triển khai thực hiện cơ sở y tế "Xanh-Sạch-Đẹp"
303/KH-TTYT 21-03-2016 Kế hoạch hoạt động phòng chống SXH 2016
616/QĐ-UBND 14-03-2016 QĐ 616/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai QĐ 2218, NQ 39
30/KH-CĐCS 07-03-2016 Kế hoạch Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày "Quốc tế hạnh phúc 20-3"
176/BC-TTYT 22-02-2016 Báo cáo công tác phòng chống dich bệnh
165/KH-TTYT 17-02-2016 Kế hoạch an toàn TCMR tháng 2.2016
107/TTYT-KHNV 29-01-2016 Đảm bảo công tác y tế năm 2016
106/TB-TTYT 29-01-2016 Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Tất cả videos

Liên kết Liên kết