Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu Trung tâm Y tế Giới thiệu Trung tâm Y tế

Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông được thành lập năm 1998, sau nhiều năm hoạt động, Trung tâm Y tế có nhiều sự thay đổi về chức năng và tên gọi như: năm 2007 là Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Gò Công Đông, năm 2010 sáp nhập Trạm Y tế xã - thị trấn với tên gọi là Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông, năm 2011 tiếp tục sáp nhập Phòng khám đa khoa khu vực Tân Hoà.
Năm 2019 Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông được thành lập theo Quyết định số 4131//QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sáp nhập Bệnh viện đa khoa Gò Công Đông và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Gò Công Đông vào Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông.
Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông có 02 cơ sở:
- Cơ sở Tân Hòa trụ sở đặt tại đường 16/2 - khu phố Hòa Thơm 1 - thị trấn Tân Hòa - huyện Gò Công Đông - tỉnh Tiền Giang.
·        Số điện thoại: 3 560 765
- Cơ sở Tân Tây trụ sở đặt tại Ấp 1 - xã Tân Tây - huyện Gò Công Đông - tỉnh Tiền Giang
·        Số điện thoại: 3 571 055
 Trung tâm Y tế thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 3523/QĐ-SYT ngày 28/12/2018 của Sở Y tế Tiền Giang, có 2 chức năng là khám chữa bệnh và y tế dự phòng với nhiệm vụ chính là chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Trung tâm Y tế có 5 phòng chức năng, 15 khoa chuyên môn và 13 Trạm Y tế xã, thị trấn; Tổng số cán bộ, viên chức là 265 người; Trong đó công chức là 01, viên chức là 254 và người lao đồng hợp đồng theo Nghị định số 161 của chính phủ là 10 người.
Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông có cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị tương đối đầy đủ, đã đáp ứng tốt nhu cầu công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Tập thể cán bộ, viên chức của đơn vị có đầy đủ năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, luôn có tinh thần thái độ phục vụ tốt đối với Nhân dân, thực hiện nghiêm 12 điều Y đức, 10 điều Dược đức, qui tắc ứng xử với đồng nghiệp, bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân và khách hàng và "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Công tác khám chữa bệnh, hàng năm đơn vị thực hiện đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch được giao như số lần khám chữa bệnh, số bệnh nhân điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh…; Công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, hàng năm đều được Sở Y tế đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.
VĂN BẢN MỚI
 V/v triển khai Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế -dân số giai đoạn 2021-2025.
 V/v triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
 V/v triển khai Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số giai đoạn 2021-2025.
 Lịch tiếp công dân tháng 05
 Quyết định ban hành về mẫu thẻ bảo hiểm y tế
Tất cả videos

Liên kết Liên kết