Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông - Tỉnh Tiền Giang

Tuyển dụng Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng viên chức TTYT Gò Công Đông năm 2021

Tin liên quan
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quí 3/2021    13/10/2021
TỔNG HỢP DANH SÁCH TIÊM NGỪA COVID - 19 ĐỢT 4 LẦN 1 (VẮC XIN PFIZER) (CHO ĐỐI TƢỢNG ĐÃ TIÊM MŨI 1 MODERNA)    11/10/2021
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn huyện Gò Công Đông    29/09/2021
Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2021    20/09/2021
Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2021    09/09/2021
THÔNG BÁO Tạm ngưng công tác tuyển dụng viên chức    08/09/2021
Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán ngân sách 2021    27/08/2021
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020    18/08/2021
Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2021.    16/08/2021
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2021    12/08/2021

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
  V/v triển khai Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế -dân số giai đoạn 2021-2025.
  V/v triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
  V/v triển khai Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số giai đoạn 2021-2025.

Thư mời họp Thư mời họp

Quang Cao Phai Quang Cao Phai

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Tất cả videos

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 96
  Tổng lượt truy cập: 46975