Truy cập nội dung luôn

Trạm y tế Thị trấn Vàm Láng Trạm y tế Thị trấn Vàm Láng

Tên Trạm: Trạm Y tế thị trấn Vàm Láng

Địa chỉ: 1291, khu phố Chợ 1- thị trấn Vàm Láng - huyện Gò Công Đông - tỉnh Tiền Giang

Năm Trạm được thành lập: 28/11/2006

Trưởng Trạm: BS. Ngô Thị Kim Hồng

Lĩnh vực hoạt động: khám chữa bệnh, Chăm sóc sức khỏe nhân dân

Kết quả hoạt động:

- Công tác CSSKND được đưa vào Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch phát triển kinh tế ANPQ của UBND thị trấn.

- Thực hiện tốt Chuẩn quốc gia về Y tế xã, Bộ tiêu chí quốc gia về tế xã giai đoạn 2011-2020, giai đoạn 2015-2020. Trạm Y tế  đã chủ động tham mưu tốt với UBND thị trấn về các nội dung theo bảng điểm.

- Chủ động tham mưu BCĐ PCDB hỗ trợ kinh phí tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống SXH, khống chế kịp thời không để dịch lan rộng.

- Nâng cao và quản lý chất lượng khám chữa bệnh, tăng số lượt khám chữa bệnh BHYT.

- Các chương trình mục tiêu thực hiện đạt theo chỉ tiêu đề ra.

- Xây dựng được một tập thể có tinh thần đoàn kết nội bộ cao.

- Tập thể CBVC không vi phạm nội qui cơ quan, không bị kỷ luật.

- Thực hiện tốt các hoạt động phong trào thi đua do ngành phát động.

- 100% viên chức không vi phạm 12 điều Y đức và 10 điều Dược đức.

- Phong trào thi đua xây dựng tập thể đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh, Chi bộ nâng cao vai trò lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, chú trọng công tác xây dựng đảng. Chi bộ nắm bắt tâm tư, tư tưởng của viên chức, đảng viên động viên cùng tiến bộ và chấp hành tốt chủ trương của đảng, pháp luật nhà nước, nói và làm theo Nghị quyết.

- Công tác công đoàn hoạt động có hiệu quả.

- Trạm thực hiện báo cáo đúng quy định và kịp thời về TTYT huyện và UBND thị trấn.

Thành tích đạt được từ khi thành lập đến nay:

Trạm đã đạt thành tích nhiều năm liền, cụ thể như sau:

- Đạt Chuẩn quốc gia về Y tế xã, Bộ tiêu chí quốc gia về tế xã.

- Đạt Xã tiên tiến về Y dược cổ truyền.

- Công tác DS-KHHGĐ xếp hạng xuất sắc.

- Công tác PCD bệnh được khống chế và giảm được số ca mắc năm sau thấp hơn năm trước.

- Chuyên đề VSATTP trong 6 năm liền được xếp hạng 1 và đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân từ năm 2013 đến năm 2018.

- Chỉ tiêu tốc độ phát triển dân số nhiều năm xếp hạng 1.

- Công tác công đoàn xếp loại tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc.

-  Đạt danh hiệu: "tập thể lao động tiên tiến".

- Cuối năm viên chức đạt mức từ hoàn thành tốt nhiệm vụ đến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

VĂN BẢN MỚI
 V/v triển khai Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế -dân số giai đoạn 2021-2025.
 V/v triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
 V/v triển khai Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số giai đoạn 2021-2025.
 Lịch tiếp công dân tháng 05
 Quyết định ban hành về mẫu thẻ bảo hiểm y tế
Tất cả videos

Liên kết Liên kết