Truy cập nội dung luôn

Trạm y tế Thị trấn Vàm Láng Trạm y tế Thị trấn Vàm Láng

Trạm Y tế thị trấn Vàm Láng. Thành lập ngày 28/11/2006. Tổng số nhân viên Trạm: 11

Trưởng trạm Ngô Thị Kim Hồng.

Thành tích của Trạm từ khi thành lập đến nay:

- Năm 2005 đạt 10 chuẩn Quốc gia về Y tế xã

- Năm 2014 đạt 10 Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã

- Trạm Y tế nhận được nhiều giấy khen và bằng khen của các cấp, các ngành.

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển dụng viên chức TTYT Gò Công Đông năm 2018
 Bảng kết quả dự tuyển Y tế 2018
 Thông báo về việc thay đổi thời gian kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức y tế
 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức y tế (danh sách đủ điều kiện)
 Thông báo về việc nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức 2018
Tất cả videos

Liên kết Liên kết