Truy cập nội dung luôn

Trạm y tế xã Tăng Hòa Trạm y tế xã Tăng Hòa

Tên trạm: TRẠM Y TẾ TĂNG HÒA

Địa chỉ: ấp Giồng Lãnh 1, xã Tăng Hòa, Gò Công Đông, Tiền Giang

Năm trạm được thành lập: 2006

Trưởng trạm: Đỗ Thanh Hùng

Lĩnh vực hoạt động: khám chữa bệnh

Kết quả hoạt động: tốt

+ 2009: Chuẩn quốc gia về Y tế xã, tập thể lao động tiên tiến

+ 2010: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2011: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2012: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2013: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2014: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2015: Đạt 10 tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2015-2020, Tập thể lao động tiên tiến

+ 2016: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2017: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2018: Tập thể lao động tiên tiến

VĂN BẢN MỚI
 Số lượng nhân sự cần tuyển dụng: Tổng số lượng nhân sự cần tuyển dụng: 41 chỉ tiêu, gồm: 08 BSĐK; 01 BSYHDP; 02 BSYHCT; 02 YSYHCT, 06 YSĐK; 01YSYHDP; 01 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường(CĐ hoặc ĐH); 01Cán bộ Dân số - KHHGĐ; 16 Điều dưỡng (CĐ hoặc ĐH): 01 Dược sĩ đại học; 02 Kỹ thuật viên X quang.
 Bảng giá dịch vụ Khám chữa bệnh TTYT Gò Công Đông năm 2019
 Chỉ đạo khẩn trong công tác phòng, chống bệnh SXH
 Thông tư thí điểm về hoạt động y học gia đình
 V/v dự thi thăng hạng chức danh viên chức y tế hạng I, II năm 2019
Tất cả videos

Liên kết Liên kết