Truy cập nội dung luôn

Trạm y tế xã Tăng Hòa Trạm y tế xã Tăng Hòa

Ngày thành lập trạm y tế: 28/11/2006. Tổng số nhân viên : 08 người ( 01 Bác sĩ, 02 Y sĩ đa khoa, 01 Y sĩ YHCT, 01 NHS, 02 Dược sĩ ( 01 Dược, 01 Dân số ), 01Điều  dưỡng trung học)

Trưởng trạm: Đỗ Thanh Hùng

Phó trạm: Võ Văn Lộc

Thành tích trạm từ khi thành lập đến nay:

+ 2009: Chuẩn quốc gia về Y tế xã, tập thể lao động tiên tiến

+ 2010: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2011: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2012: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2013: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2014: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2015: Đạt 10 tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2015-2020, Tập thể lao động tiên tiến.

VĂN BẢN MỚI
 Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018
 Thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018
 Kế hoạch triển khai thực hiện cơ sở y tế "Xanh-Sạch-Đẹp"
 Kế hoạch hoạt động phòng chống SXH 2016
 QĐ 616/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai QĐ 2218, NQ 39
Tất cả videos

Liên kết Liên kết