Truy cập nội dung luôn

Trạm y tế xã Tăng Hòa Trạm y tế xã Tăng Hòa

Tên trạm: TRẠM Y TẾ TĂNG HÒA

Địa chỉ: ấp Giồng Lãnh 1, xã Tăng Hòa, Gò Công Đông, Tiền Giang

Năm trạm được thành lập: 2006

Trưởng trạm: Đỗ Thanh Hùng

Lĩnh vực hoạt động: khám chữa bệnh

Kết quả hoạt động: tốt

+ 2009: Chuẩn quốc gia về Y tế xã, tập thể lao động tiên tiến

+ 2010: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2011: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2012: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2013: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2014: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2015: Đạt 10 tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2015-2020, Tập thể lao động tiên tiến

+ 2016: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2017: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2018: Tập thể lao động tiên tiến

VĂN BẢN MỚI
 Bảng giá dịch vụ Khám chữa bệnh TTYT Gò Công Đông năm 2019
 Chỉ đạo khẩn trong công tác phòng, chống bệnh SXH
 Thông tư thí điểm về hoạt động y học gia đình
 V/v dự thi thăng hạng chức danh viên chức y tế hạng I, II năm 2019
 Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc TTYT về công tác dược quí I 2019
Tất cả videos

Liên kết Liên kết