Truy cập nội dung luôn

Trạm y tế xã Tăng Hòa Trạm y tế xã Tăng Hòa

Ngày thành lập trạm y tế: 28/11/2006. Tổng số nhân viên : 08 người ( 01 Bác sĩ, 02 Y sĩ đa khoa, 01 Y sĩ YHCT, 01 NHS, 02 Dược sĩ ( 01 Dược, 01 Dân số ), 01Điều  dưỡng trung học)

Trưởng trạm: Đỗ Thanh Hùng

Phó trạm: Võ Văn Lộc

Thành tích trạm từ khi thành lập đến nay:

+ 2009: Chuẩn quốc gia về Y tế xã, tập thể lao động tiên tiến

+ 2010: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2011: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2012: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2013: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2014: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2015: Đạt 10 tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2015-2020, Tập thể lao động tiên tiến.

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển dụng viên chức TTYT Gò Công Đông năm 2018
 Bảng kết quả dự tuyển Y tế 2018
 Thông báo về việc thay đổi thời gian kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức y tế
 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức y tế (danh sách đủ điều kiện)
 Thông báo về việc nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức 2018
Tất cả videos

Liên kết Liên kết