Truy cập nội dung luôn

Trạm y tế xã Tân Tây Trạm y tế xã Tân Tây

Tên Trạm: Trạm Y tế Tân Tây

Địa chỉ: Ấp 1- xã Tân Tây – Huyện Gò Công Đông

Năm Trạm được thành lập: 28/11/2006

Trưởng Trạm: ĐDTH Trần Thị Hạnh

Lĩnh vực hoạt động:  Chăm sóc sức khỏe nhân dân về lãnh vực dự phòng

Kết quả hoạt động:

- Công tác CSSKND được đưa vào Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của UBND xã

- Thực hiện tốt Chuẩn quốc gia về Y tế xã, Bộ tiêu chí quốc gia về tế xã giai đoạn 2011-2020, giai đoạn 2015-2020. Trạm Y tế đã chủ động tham mưu tốt với UBND về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Kịp thời Chủ động tham mưu ủy ban nhân dân xã về hỗ trợ kinh phí trong công tác phòng chống dịch, khống chế kịp thời không để dịch lan rộng.

- Các chương trình mục tiêu thực hiện đạt theo chỉ tiêu đề ra.

- Xây dựng được một tập thể có tinh thần đoàn kết nội bộ cao.

- Tập thể CBVC không vi phạm nội qui cơ quan, không bị kỷ luật.

- Thực hiện tốt các hoạt động phong trào thi đua do ngành phát động.

- 100% viên chức không vi phạm 12 điều Y đức và 10 điều Dược đức.

- Phong trào thi đua xây dựng tập thể đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh, Chi bộ nâng cao vai trò lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, chú trọng công tác xây dựng đảng. Chi bộ nắm bắt tâm tư, tư tưởng của viên chức, đảng viên động viên cùng tiến bộ và chấp hành tốt chủ trương của đảng, pháp luật nhà nước, nói và làm theo Nghị quyết.

- Trạm thực hiện báo cáo đúng quy định và kịp thời về TTYT huyện và UBND xã.

Thành tích đạt được từ khi thành lập đến nay:

Trạm đã đạt thành tích nhiều năm liền, cụ thể như sau:

- Đạt Chuẩn quốc gia về Y tế xã năm 2009. Bộ tiêu chí quốc gia về tế xã năm 2015

- Công tác DS-KHHGĐ nhiều năm liền xếp hạng xuất sắc.

- Công tác PCD bệnh được khống chế không để dịch lớn xảy ra được ủy ban nhân huyện tặng giấy khen 3 năm liền về có thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh

- Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm không có ngộ độc xảy ra trong năm 2017 được UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2018 được UBND huyện tặng giấy khen có thành tích trong thực hiện chuyên đề thi đua Vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Nhiều năm liền Trạm đạt danh hiệu: "tập thể lao động tiên tiến".

- Công tác công đoàn xếp loại tổ công đoàn vững mạnh

- 100%  viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ

VĂN BẢN MỚI
 V/v triển khai Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế -dân số giai đoạn 2021-2025.
 V/v triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
 V/v triển khai Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số giai đoạn 2021-2025.
 Lịch tiếp công dân tháng 05
 Quyết định ban hành về mẫu thẻ bảo hiểm y tế
Tất cả videos

Liên kết Liên kết