Truy cập nội dung luôn

Trạm y tế xã Tân Tây Trạm y tế xã Tân Tây

Trạm Y tế xã Tân Tây thành lập: 28/11/2006. Tổng số nhân viên: 07

   + Trần Thị Hạnh - Trưởng trạm.

   + Trần Thị Ngọc Linh - Phó trưởng trạm.

Thành tích đạt được:

Stt

Thành tích

Năm

Nơi cấp- số QĐ

1

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hoạt động chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 10 năm ( 1999-2008)

2008

Sở Y tế Tiền Giang cấp

QĐ số 1287/ QĐ SYT ngày 24/12/2009

2

 

Bảng công nhận Chuẩn Quốc gia về Trạm Y tế xã

2009

Ủy ban nhân dân tỉnh cấp

QĐ: số 4913/ QĐ-UBND ngày 17/12/2009

3

Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Tâm thần được giao năm 2009

2009

Bệnh viện Tâm thần tỉnh tiền Giang

QĐ: số 358/BVTT ngày 30/12/2009

4

Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2009-2010

2010

UBND Huyện cấp

QĐ số 455/QĐ –UBND ngày 25/3/2011

5

Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua " phòng chống dịch bệnh" năm 2011

2011

Ủy ban nhân dân tỉnh cấp

QĐ số 385/QĐ-UBND ngày 21/2/2012

6

Giấy khen Thực hiện tốt chuyên đề thi đua " phòng , chống dịch bệnh" năm 2012

2012

Ủy ban nhân dân huyện

QĐ: số 95/ QĐ- UBND ngày 09/01/2013

7

Giấy khen tập thể lao động tiên tiến nằm

2012

UBND Huyện cấp

QĐ số 251/QĐ –UBND ngày 22/01/2013

8

Bằng khen nhân dân và cán bộ xã Tân Tây đã hoàn thành xuất sắc công tác DS -KHHGĐ

2014

Ủy ban nhân dân tỉnh cấp

QĐ số 188/QĐ-UBND ngày 22/1/2015

9

Giây khen nhân dân và cán bộ xã Tân Tây có thành tích thực hiện chuyên đề thi đua " Đảm bảo ATTP năm 2014

2014

Ủy ban nhân dân huyện cấp

QĐ số 1029/ QĐ – UBND ngày 20/5/2015

10

Tập thể lao động tiên tiến 2014

2014

UBND Huyện cấp

QĐ số 518/QĐ –UBND ngày 24/2/15

11

Công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2012-2020 năm 2015

2015

Ủy ban nhân dân tỉnh cấp

QĐ: số 3290/ QĐ –UBND

Ngày 07/12/2015

 

VĂN BẢN MỚI
Tất cả videos

Liên kết Liên kết