Truy cập nội dung luôn

Trạm y tế xã Tân Phước Trạm y tế xã Tân Phước

Tên trạm: TRẠM Y TẾ XÃ TÂN PHƯỚC

Địa chỉ: Ấp 7, Xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh, Tiền Giang.

Năm trạm được thành lập: Theo Quyết định số 3436/QĐ-UBND ngày 9/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Trưởng trạm: YSSN Nguyễn Thị Ngọc Trinh.

Lĩnh vực hoạt động: Khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và thực hiện các chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia.

Kết quả hoạt động: Thực hiện đạt 10 Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã, chỉ tiêu về Dân số kế hoạch hóa gia đình, chuyên đề Phòng chống dịch bệnh, An toàn vệ sinh thực phẩm.

Thành tích đạt được từ khi thành lập đến nay: Được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận theo Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 Quyết định công nhận và tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2016 – 2020.

VĂN BẢN MỚI
 V/v triển khai Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế -dân số giai đoạn 2021-2025.
 V/v triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
 V/v triển khai Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số giai đoạn 2021-2025.
 Lịch tiếp công dân tháng 05
 Quyết định ban hành về mẫu thẻ bảo hiểm y tế
Tất cả videos

Liên kết Liên kết