Truy cập nội dung luôn

Trạm y tế Thị trấn Tân Hòa Trạm y tế Thị trấn Tân Hòa

Tên trạm: Trạm y tế thị trấn Tân Hòa

Địa chỉ: đường Võ Duy Linh – KP Hòa Thơm 1- thị trấn Tân Hòa – GCĐ - TG

Năm trạm được thành lập: QĐ số 3436/QĐ UBND ngày 09 tháng 11 năm 2016

Trưởng trạm: YS Nguyễn Văn Nên

Lĩnh vực hoạt động: Trạm Y tế có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn thị trấn Tân Hòa

Kết quả hoạt động:

Thành tích đạt được từ khi thành lập đến nay:

- Năm 2010 trạm y tế đạt 10 chuẩn quốc gia về y tế xã được UBND tỉnh công nhận

- Năm 2015 tái phúc tra xã đạt 10 tiêu chí quốc gia về y tế xã.

- Chuyên đề thi đua an toàn vệ sinh thực phẩm đạt thành tích hạng nhì 3 năm liền từ năm 2014 – 2016.

- Đạt tập thể lao động tiên tiến từ năm năm 2012 đến nay

- Ngay từ đầu năm tập thể Trạm Y tế thị trấn Tân Hòa đã được quán triệt công tác thi đua và đã mạnh dạng đăng ký các danh hiệu thi đua của năm trong đó có danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Trong năm trạm có chia làm hai đợt: 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm có tổng kết đánh giá của phòng trào thi đua trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động Chương trình Y tế quốc gia, được sự quan tâm chỉ đạo của địa phương và Trung tâm Y tế trong công tác Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình đạt chỉ tiêu đề ra.

- Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm thị trấn  và khoa an toàn vệ sinh thực phẩm huyện Gò Công Đông trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm giúp Trạm Y tế đưa công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đạt loại tốt và không để xảy ra tình hình ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thị trấn Tân Hòa.

- Trong năm 2018, tập thể Trạm Y tế thị trấn Tân Hòa đã được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Quyết Định số 175/QĐ – TTYT ngày 07 tháng 12 năm 2017.

VĂN BẢN MỚI
 V/v triển khai Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế -dân số giai đoạn 2021-2025.
 V/v triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
 V/v triển khai Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số giai đoạn 2021-2025.
 Lịch tiếp công dân tháng 05
 Quyết định ban hành về mẫu thẻ bảo hiểm y tế
Tất cả videos

Liên kết Liên kết