Truy cập nội dung luôn

Trạm y tế xã Tân Điền Trạm y tế xã Tân Điền

- Tên trạm: Trạm Y Tế TÂN ĐIỀN

- Địa chỉ: Ấp Trung, xã Tân Điền,  huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

- Năm trạm được thành lập: Theo Quyết định  số 776/QĐ-UBND ngày 29/11/2006 của UBND tỉnh Tiền Giang

- Trưởng trạm: Đào Thị Bảnh

- Lĩnh vực hoạt động: Quản lý, chăm  sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, phòng ngừa dịch bệnh, thực hiện Tiêm chủng mở rộng cho trẻ em trong diện quản lý, khám và điều trị các bệnh thông thường tại địa phương, sơ cứu và chuyễn tuyến kịp thời các trường hợp ngoài khả năng điều trị tại y tế cơ sở

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỷ thuật về Dân số-KHHGĐ.

- Kết quả hoạt động:

+  Năm  2007 Trạm y tế đạt 10 chuẩn Quốc gia về y tế xã

+  Năm 2014  Trạm đạt 10 tiêu chí Quốc gia về y tế xã

+   Năm 2018 Trạm đạt tái phúc tra 10 tiêu chí Quốc gia về y tế  xã giai đoạn đến 2020.

- Thành tích đạt được từ khi thành lập đến nay:

Nhiều năm liền Trạm y tế được Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Gò Công Đông  công nhận Tập thể Lao động tiên tiến

VĂN BẢN MỚI
 V/v triển khai Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế -dân số giai đoạn 2021-2025.
 V/v triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
 V/v triển khai Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số giai đoạn 2021-2025.
 Lịch tiếp công dân tháng 05
 Quyết định ban hành về mẫu thẻ bảo hiểm y tế
Tất cả videos

Liên kết Liên kết