Truy cập nội dung luôn

Trạm y tế xã Phước Trung Trạm y tế xã Phước Trung

Tên trạm: Trạm Y tế Phước Trung

Địa chỉ:ấp Thanh Nhung 2 xã Phước Trung

Năm trạm được thành lập: 2016

Trưởng trạm: Lê Thành Tiến Thạnh

Lĩnh vực hoạt động: Khám chữa bệnh và dự phòng

Kết quả hoạt động: tốt

Thành tích đạt được từ khi thành lập đến nay: đạt chuẩn quốc gia năm 2006,đạt tiêu chí quốc gia năm 2016.

VĂN BẢN MỚI
 Số lượng nhân sự cần tuyển dụng: Tổng số lượng nhân sự cần tuyển dụng: 41 chỉ tiêu, gồm: 08 BSĐK; 01 BSYHDP; 02 BSYHCT; 02 YSYHCT, 06 YSĐK; 01YSYHDP; 01 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường(CĐ hoặc ĐH); 01Cán bộ Dân số - KHHGĐ; 16 Điều dưỡng (CĐ hoặc ĐH): 01 Dược sĩ đại học; 02 Kỹ thuật viên X quang.
 Bảng giá dịch vụ Khám chữa bệnh TTYT Gò Công Đông năm 2019
 Chỉ đạo khẩn trong công tác phòng, chống bệnh SXH
 Thông tư thí điểm về hoạt động y học gia đình
 V/v dự thi thăng hạng chức danh viên chức y tế hạng I, II năm 2019
Tất cả videos

Liên kết Liên kết