Truy cập nội dung luôn

Trạm y tế Gia Thuận Trạm y tế Gia Thuận

Tên trạm: TYT xã Gia Thuận

Địa chỉ: Ấp 3, xã Gia Thuận, Gò Công Đông, Tiền Giang

Năm trạm được thành lập: 2006 (Theo QĐ 721/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND huyện GCĐ)

Trưởng trạm: BS Huỳnh Văn Ân

Lĩnh vực hoạt động: Khám chữa bệnh và Y tế dự phòng

Kết quả hoạt động:

  • Năm 2008: Được UBND tỉnh Tiền Giang công nhận Trạm Y tế xã Gia Thuận đạt Chuẩn Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2001-2010
  • Năm 2014: Được UBND tỉnh Tiền Giang công nhận Trạm Y tế xã Gia Thuận đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2015
  • Năm 2018: Được UBND tỉnh Tiền Giang tái công nhận Trạm Y tế xã Gia Thuận đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2016-2020
  • Từ năm 2006-2018: hàng năm đều vượt chỉ tiêu kế hoạch về khám chữa bệnh tại Trạm Y tế và đạt các chỉ tiêu kế hoạch về Y tế phòng

Thành tích đạt được từ khi thành lập đến nay:

  • Từ năm 2006-2017: hàng năm đều đạt tập thể Lao động tiên tiến và mỗi CBVC đều đạt cá nhân Lao động tiên tiến
  • Từ năm 2010-2017: Đều có từ 01-02 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua
  • Nhiều năm liền được Đảng ủy, UBND xã cấp giấy khen đã đạt thành tích tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao

 

VĂN BẢN MỚI
 Số lượng nhân sự cần tuyển dụng: Tổng số lượng nhân sự cần tuyển dụng: 41 chỉ tiêu, gồm: 08 BSĐK; 01 BSYHDP; 02 BSYHCT; 02 YSYHCT, 06 YSĐK; 01YSYHDP; 01 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường(CĐ hoặc ĐH); 01Cán bộ Dân số - KHHGĐ; 16 Điều dưỡng (CĐ hoặc ĐH): 01 Dược sĩ đại học; 02 Kỹ thuật viên X quang.
 Bảng giá dịch vụ Khám chữa bệnh TTYT Gò Công Đông năm 2019
 Chỉ đạo khẩn trong công tác phòng, chống bệnh SXH
 Thông tư thí điểm về hoạt động y học gia đình
 V/v dự thi thăng hạng chức danh viên chức y tế hạng I, II năm 2019
Tất cả videos

Liên kết Liên kết