Truy cập nội dung luôn

Trạm y tế xã Bình Nghị Trạm y tế xã Bình Nghị

Trạm Y tế xã Bình Nghị thành lập ngày 28/11/2006 với tổng số nhân viên là 7

Trưởng trạm: Nguyễn Trường Giang

Phó trạm: Công Thị Ánh Mai

Từ khi thành lập đến nay trạm đã đạt được những thành tích: Đạt 10 chuẩn Quốc gia về y tế xã  năm 2006, đạt 10 Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2012, Bằng khen của UBND Tỉnh về thành tích tốt trong công tác phòng chống dịch năm 2012.2013, Bằng khen UBND huyện về công tác PCD 2014.2015. Bằng khen của UBND Tỉnh về thành tích thực hiện tốt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2012, nhiều giấy khen của các ngành các cấp.

VĂN BẢN MỚI
Tất cả videos

Liên kết Liên kết