Truy cập nội dung luôn

Trạm y tế xã Bình Nghị Trạm y tế xã Bình Nghị

Tên trạm: Trạm Y tế Bình Nghị

Địa chỉ: ấp Thạnh Hòa xã Bình Nghị huyện Gò Công Đông tỉnh tiền Giang

Năm trạm được thành lập: 09/11/2016

Trưởng trạm: Nguyễn Trường Giang

Phó trưởng trạm: Công Thị Ánh Mai

Lĩnh vực hoạt động: Thực hiện công tác dự phòng và công tác khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân

Kết quả hoạt động: Thực hiện tốt công tác cấp cứu, điều trị chăm sóc sức khỏe người dân; thực hiện tốt công tác y học dự phòng cho người dân ; quản lý tốt các chương trình bộ tiêu chí Quốc  gia Y tế xã 

Thành tích đạt được từ khi thành lập đến nay: Duy trì giữ vững Bộ tiêu chí quốc gia Y tế xã năm 2016

VĂN BẢN MỚI
 V/v triển khai Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế -dân số giai đoạn 2021-2025.
 V/v triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
 V/v triển khai Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số giai đoạn 2021-2025.
 Lịch tiếp công dân tháng 05
 Quyết định ban hành về mẫu thẻ bảo hiểm y tế
Tất cả videos

Liên kết Liên kết