Truy cập nội dung luôn

Trạm y tế xã Bình Ân Trạm y tế xã Bình Ân

Trạm Y tế Bình Ân. Thành lập ngày 28/11/2006. Tổng số nhân viên: 9

Trưởng trạm: Võ Thị Mười Hai

Thành tích của trạm: năm 2005 đạt chuẩn quốc gia

 

 

VĂN BẢN MỚI
 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức y tế (danh sách đủ điều kiện)
 Thông báo về việc nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức 2018
 Thông báo về việc thay đổi điều kiện nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018
 Thông báo về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018
Tất cả videos

Liên kết Liên kết