Truy cập nội dung luôn

Trạm y tế xã Bình Ân Trạm y tế xã Bình Ân

Trạm Y tế Bình Ân. Thành lập ngày 28/11/2006. Tổng số nhân viên: 9

Trưởng trạm: Võ Thị Mười Hai

Thành tích của trạm: năm 2005 đạt chuẩn quốc gia

 

 

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển dụng viên chức TTYT Gò Công Đông năm 2018
 Bảng kết quả dự tuyển Y tế 2018
 Thông báo về việc thay đổi thời gian kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức y tế
 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức y tế (danh sách đủ điều kiện)
 Thông báo về việc nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức 2018
Tất cả videos

Liên kết Liên kết