Truy cập nội dung luôn

Trạm y tế xã Bình Ân Trạm y tế xã Bình Ân

Tên trạm: Trạm Y tế xã Bình Ân     Số điện thoại: 0273.3 948031

Địa chỉ: Ấp Gò Me - xã Bình Ân - huyện Gò Công Đông -Tỉnh Tiền Giang

Năm trạm được thành lập: 1985

Trưởng trạm: Lê Thị Đẹp

Lĩnh vực hoạt động: Khám chữa bệnh và phòng chống dịch.

Kết quả hoạt động: Đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã năm 2014, tái phúc tra năm 2018.

Thành tích đạt được từ khi thành lập đến nay:

    -Tập thể lao động tiên tiến năm 2014.

    -Quyết định Số 601/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 Tập thể lao động xuất sắc năm 2015. 

    -Quyết định Số 198A/QĐ-SYT ngày 01/01/2018 Giấy chứng nhận Tập thể lao động tiên tiến năm 2017.

VĂN BẢN MỚI
 Số lượng nhân sự cần tuyển dụng: Tổng số lượng nhân sự cần tuyển dụng: 41 chỉ tiêu, gồm: 08 BSĐK; 01 BSYHDP; 02 BSYHCT; 02 YSYHCT, 06 YSĐK; 01YSYHDP; 01 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường(CĐ hoặc ĐH); 01Cán bộ Dân số - KHHGĐ; 16 Điều dưỡng (CĐ hoặc ĐH): 01 Dược sĩ đại học; 02 Kỹ thuật viên X quang.
 Bảng giá dịch vụ Khám chữa bệnh TTYT Gò Công Đông năm 2019
 Chỉ đạo khẩn trong công tác phòng, chống bệnh SXH
 Thông tư thí điểm về hoạt động y học gia đình
 V/v dự thi thăng hạng chức danh viên chức y tế hạng I, II năm 2019
Tất cả videos

Liên kết Liên kết