Truy cập nội dung luôn

Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Đóng góp ý kiến về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút tại QĐ số 35/2014/QĐ-UBND

Ngày bắt đầu 12-06-2017 Ngày hết hạn 15-06-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Đóng góp ý kiến về Quy chiế chi tiêu nội bộ năm 2017

Ngày bắt đầu 14-03-2017 Ngày hết hạn 20-03-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Góp ý bổ sung danh mục kỹ thuật và phân tuyến kỹ thuật cho Thông tư số 43/2013/TT-BYT và đề xuất bổ sung các kỹ thuật khác

Ngày bắt đầu 02-11-2016 Ngày hết hạn 03-11-2016

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển dụng viên chức TTYT Gò Công Đông năm 2018
 Bảng kết quả dự tuyển Y tế 2018
 Thông báo về việc thay đổi thời gian kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức y tế
 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức y tế (danh sách đủ điều kiện)
 Thông báo về việc nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức 2018
Tất cả videos

Liên kết Liên kết