Truy cập nội dung luôn

Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 3455/QĐ-BYT ngày 16/9/2013 của Bộ Y Tế

Ngày bắt đầu 27-04-2018 Ngày hết hạn 02-05-2018

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Góp ý dự thảo Bảng điểm kiểm tra Trung tâm Y Tế huyện năm 2018

Ngày bắt đầu 01-03-2018 Ngày hết hạn 08-03-2018

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Đóng góp ý kiến về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút tại QĐ số 35/2014/QĐ-UBND

Ngày bắt đầu 12-06-2017 Ngày hết hạn 15-06-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Đóng góp ý kiến về Quy chiế chi tiêu nội bộ năm 2017

Ngày bắt đầu 14-03-2017 Ngày hết hạn 20-03-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Đóng góp ý kiến dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

Ngày bắt đầu 14-03-2017 Ngày hết hạn 20-03-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Góp ý bổ sung danh mục kỹ thuật và phân tuyến kỹ thuật cho Thông tư số 43/2013/TT-BYT và đề xuất bổ sung các kỹ thuật khác

Ngày bắt đầu 02-11-2016 Ngày hết hạn 03-11-2016

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
VĂN BẢN MỚI
 Bảng giá dịch vụ Khám chữa bệnh TTYT Gò Công Đông năm 2019
 Chỉ đạo khẩn trong công tác phòng, chống bệnh SXH
 Thông tư thí điểm về hoạt động y học gia đình
 V/v dự thi thăng hạng chức danh viên chức y tế hạng I, II năm 2019
 Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc TTYT về công tác dược quí I 2019
Tất cả videos

Liên kết Liên kết