Truy cập nội dung luôn

Lãnh đạo TTYT Lãnh đạo TTYT

Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông: 
1. BS CKII Lê Duy Hải
Sinh năm: 1963
Quê quán: xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
Chức vụ: Giám đốc
Số điện thoại di động: 0964 681 212
2. BS CKI Võ Thanh Hải
Sinh năm: 02/02/1962
Quê quán: TT Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
Chức vụ: Phó Giám đốc
Số điện thoại di động: 0919 181 825
3.BS CKI Đỗ Công Minh
Sinh năm: 1963
Quê quán: xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
Chức vụ: Phó Giám đốc
Số điện thoại di động: 0909 517 236
4. BS CKI Phạm Văn Thạch
Sinh năm: 1971
Quê quán: xã Kiểng Phước, Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
Chức vụ: Phó Giám đốc
Số điện thoại di động: 0909 084 168

PHÒNG CHỨC NĂNG : 05 PHÒNG

Tên phòng

Lãnh đạo Phòng

ĐT Di động

ĐT bàn

Phòng TC-HC

TPKS Nguyễn Thị Kim Chi

0973642633

02733571075

Phòng TCKT

TPCN Nguyễn Thị Hồng Hạnh

0996508586

02733571054

Phòng KHTH

TPBS CKI Phạm Minh Quân

0383840597

02733571053

Phòng Điều dưỡng

TPCN Trần Thị Thuý An

0379330362

02733571318

Phòng Dân Số

TPCN Lê Hồng Châu

0989752991

02733571281

 

 CÁC KHOA CHUYÊN MÔN CƠ SỞ TÂN TÂY: 02 KHOA DỰ PHÒNG, 9 KHOA LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG.

Tên Khoa

Lãnh đạo Phòng

ĐT Di động

ĐT bàn

Khoa YTCC-ATVSTP

Trưởng khoa

CN: Đỗ Hữu Vị

0907983495

02733560160

Phó Trưởng khoa

BSĐK: Trần Anh Vũ

0384017993

Khoa KSBT

Trưởng khoa

BSĐK: Lê Hoàng Vũ

0988164342

02733943435

Khoa Dược

Trưởng Khoa

 DSĐH: PhạmThị Hồng Cẩm

 

0986208609

02733571074

Khoa Nội Tổng hợp

Trưởng Khoa

 BSCKI:Võ Tấn Giáp

0996508586

02733571227

Phó Trưởng khoa:

BSĐK: Bùi Thị So

0975322909

Khoa Nhi

Trưởng Khoa

BS CKI: Nguyễn Võ Thuỵ Liêm

0914950492

02733571110

Khoa YHCTPHCN

Trưởng khoa

BSYHCT: Võ Thanh Thoại

0909976483

02733571250

Khoa Khám bệnh

Trưởng khoa:

BSRHM: Nguyễn Hoài Nam

0868941519

02733571282

Khoa XNCĐHA

Trưởng khoa

BS CKI: Trần Minh Nhàn

0388556665

02733571226

Khoa HSCC

Trưởng khoa

BS CKI: Trần Vĩnh Phúc

0917675212

02733840047

Khoa Ngoại

Trưởng khoa

BSĐK: Lê Hoàng Anh

034224475

02733571232

Khoa Phụ sản

Trưởng khoa

BSĐK: Nguyễn Thị Ngọc Trầm

0948262063

02733571223

Phó Trưởng khoa

CN: Phan Thị Hồng Xuyến

0979073342

 

CÁC KHOA CHUYÊN MÔN CƠ SỞ TÂN HOÀ: 04 KHOA LÂM SÀNG VÀ  CẬN LÂM SÀNG.

Tên Khoa

Lãnh đạo Phòng

ĐT Di động

ĐT bàn

Khoa Khám bệnh

Trưởng khoa

BS CKI: Lại Văn Út

0919117779

 

Khoa XNCĐHA

Trưởng khoa

CN: Trần Đoàn Khuê

0984889816

02733 560164

Khoa CC – Nội TH

Trưởng khoa

BS CKI: Võ Thị Phượng

0909164872

02733846142

Khoa Phụ sản

Trưởng khoa

BS CKI: Huỳnh Ngọc Thảo

0909191558

02733943008

13 Trạm Y tế trực thuộc
STT    Huyện Xã Địa chỉ Số điện thoại Lãnh đạo
(GĐ, Trưởng trạm)
1 Gò Công Đông Phòng khám thị trấn Tân Hòa 16/2, Khu phố hòa thơm 1,TT Tân Hòa, huyện Gò Công Đông 3.560.163 Lại Văn  Út
2 Trạm Y tế Xã Tân Tây Ấp 1, Xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông 3.840.488 Trần Thị Hạnh
3 Trạm Y tế Xã Bình Nghị Ấp Thạnh Hoa, Xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông 3.846.639 Nguyễn Trường Giang
4 Trạm Y tế Xã Bình Ân Ấp Gò Me, Xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông 3.948.031 Lê Thị Đẹp
5 Trạm Y tế Xã Phước Trung Ấp Thanh Nhung 2, Xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông 3.846.001 Lê Thành Tiến Thạnh
6 Trạm Y tế Xã Kiểng Phước Ấp Chợ, Xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông 3.847.627 Nguyễn Thị Lệ Dung
7 Trạm Y tế Xã Tân Phước Ấp 7, Xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông 3.840.345 Nguyễn Thị Ngọc Trinh
8 Trạm Y tế Xã Gia Thuận Ấp 3, Xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông 3.840.360 Huỳnh Văn Ân
9 Trạm Y tế Thị trấn Vàm Láng Khu phố Chợ 1,Thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông 3.847.591 Ngô Thị Kim Hồng
10 Trạm Y tế Xã Tân Thành Ấp Tân Phú, Xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông 3.946.626 Phạm Viết Thanh
11 Trạm Y tế Xã Tân Đông Ấp Bờ Kinh, Xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông 3.840.212 Võ Thành Hiệp
12 Trạm Y tế Xã Tân Điền Ấp Trung, Xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông 3.948.722 Đào Thị Bảnh
13 Trạm Y tế Xã Tăng Hoà Ấp Giồng Lãnh 1, Xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông 3.560.063 Đỗ Thanh Hùng
14 Trạm Y tế Xã Tân Hòa Khu phố hòa thơm 1,Thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông 3.846.890 Nguyễn Văn Nên
VĂN BẢN MỚI
 V/v triển khai Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế -dân số giai đoạn 2021-2025.
 V/v triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
 V/v triển khai Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số giai đoạn 2021-2025.
 Lịch tiếp công dân tháng 05
 Quyết định ban hành về mẫu thẻ bảo hiểm y tế
Tất cả videos

Liên kết Liên kết