Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu Giới thiệu

Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông được thành lập năm 1998, sau nhiều năm hoạt động, Trung tâm Y tế có nhiều sự thay đổi về chức năng và tên gọi  như: năm 2007 là Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Gò Công Đông, năm 2010 sáp nhập Trạm Y tế xã - thị trấn với tên gọi là Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông, năm 2011 tiếp tục sáp nhập Phòng khám đa khoa khu vực Tân Hoà.

Năm 2019 Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông được thành lập theo Quyết định số 4131//QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sáp nhập Bệnh viện đa khoa Gò Công Đông và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Gò Công Đông vào Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông.

Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông có 02 cơ sở:

- Cơ sở Tân Hòa trụ sở đặt tại đường 16/2 - khu phố Hòa Thơm 1 - thị trấn Tân Hòa - huyện Gò Công Đông - tỉnh Tiền Giang.

- Cơ sở Tân Tây trụ sở đặt tại Ấp 1 - xã Tân Tây - huyện Gò Công Đông - tỉnh Tiền Giang

 Trung tâm Y tế thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 3523/QĐ-SYT ngày 28/12/2018 của Sở Y tế Tiền Giang, có 2 chức năng là khám chữa bệnh và y tế dự phòng với nhiệm vụ chính là chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Trung tâm Y tế có 5 phòng chức năng, 15 khoa chuyên môn và 13 Trạm Y tế xã, thị trấn; Tổng số cán bộ, viên chức là 280 người; Trong đó công chức là 01, viên chức là 267 và người lao đồng hợp đồng theo Nghị định số 68 của chính phủ là 12 người.

1. Kết quả hoạt động:

Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông có cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị tương đối đầy đủ, đã đáp ứng tốt nhu cầu công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Tập thể cán bộ, viên chức của đơn vị có đầy đủ năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, luôn có tinh thần thái độ phục vụ tốt đối với Nhân dân, thực hiện nghiêm 12 điều Y đức, 10 điều Dược đức, qui tắc ứng xử với đồng nghiệp, bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân và khách hàng và "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Công tác khám chữa bệnh, hàng năm đơn vị thực hiện đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch được giao như số lần khám chữa bệnh, số bệnh nhân điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh…; Công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, hàng năm đều được Sở Y tế đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Thành tích

Năm

Danh hiệu thi đua

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng , năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; Cơ quan ban hành quyết định

2012

Hạng nhất về chăm sóc sức khoẻ Nhân dân

Cờ thi đua của UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 15/01/2013.

2013

- Góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và BVTQ.

- Hạng nhì về chăm sóc SKND 2013.

- Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc 2 năm (2012-2013)

-Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 

-Cờ thi đua của UBND tỉnh Tiền Giang

-Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang

-Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 26/8/2013.

 

-Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 27/02/2014.

-Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 28/4/2014.

 2014

Hạng nhì về chăm sóc SKND năm 2014

Cờ thi đua của UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 12/01/2015

2015

Hạng nhì thi đua ATVSTP năm 2015

Có thành tích phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2011-2015

Cờ thi đua của UBND tỉnh Tiền Giang

Bằng khen của UBND tỉnh

Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/4/2016

Quyết định số 3775/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

 

 

 

 

 

             Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2016

Cờ thi đua của UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của Uỷ ban nhân danh tỉnh Tiền Giang

2017

Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang thành tích Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 của Uỷ ban nhân danh tỉnh Tiền Giang

         

3. Ban Giám đốc Trung tâm Y tế:

 

BS CKII Lê Duy Hải

Sinh năm: 1963

Quê quán: xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Chức vụ: Giám đốc

 

BS CKI Đỗ Công Minh

Sinh năm: 1963

Quê quán: xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Chức vụ: Phó Giám đốc

 

BS CKI Phạm Văn Thạch

Sinh năm: 1971

Quê quán: xã Kiểng Phước, Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Chức vụ: Phó Giám đốc

VĂN BẢN MỚI
 V/v triển khai Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế -dân số giai đoạn 2021-2025.
 V/v triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
 V/v triển khai Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số giai đoạn 2021-2025.
 Lịch tiếp công dân tháng 05
 Quyết định ban hành về mẫu thẻ bảo hiểm y tế
Tất cả videos

Liên kết Liên kết