Skip to Content

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
659 13-05-2019 Thông báo về việc nhận quyết định phân công (viên chức mới trúng tuyển)
648 08-05-2019 Thông báo về việc đối chiếu văn bằng (thí sinh trúng tuyển)
194 08-05-2019 QĐ về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức TTYT H.GCĐ 2019 (kèm danh sách trúng tuyển)
00 23-04-2019 Danh sách dự kiến trúng tuyển, kết quả kiểm tra dự tuyển
533 17-04-2019 THÔNG BÁO Thời gian tổ chức kiểm tra,sát hạch tuyển dụng viên chức y tế
126 08-04-2019 QUYẾT ÐỊNH Về việc ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông
453 04-04-2019 Kế hoạch tổ chức xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2019
00 03-04-2019 Tài liệu xét tuyển
416 03-04-2019 THÔNG BÁO Về việc thay đổi điều kiện nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019
216 26-02-2019 Thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2019
214/KH-TTYT 25-02-2019 Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2019
672 22-10-2018 Góp ý dự thảo quản lý sử dụng tài sản
293 22-10-2018 Đóng góp ý kiến dự thảo QC CTNB
227 22-10-2018 Góp ý dự thảo bảng điểm kiểm tra
664 22-10-2018 Đóng góp ý kiến chính sách đào tạo bồi dưỡng
1171 22-10-2018 Góp ý bổ dung DMKT
295 22-10-2018 KH thực hiện nghiên cứu khoa học
995 22-10-2018 Kế hoạch hướng dẫn viết báo cáo đề tài
1002 22-10-2018 Hồ sơ công nhận
10/2012/QH13 14-10-2018 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
133 20-06-2018 Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển dụng viên chức TTYT Gò Công Đông năm 2018
185 04-06-2018 Đăng ký đề tài
01 04-06-2018 Bảng kết quả dự tuyển Y tế 2018
564/tb-ttyt 28-05-2018 Thông báo về việc thay đổi thời gian kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức y tế
554/TB-TTYT 23-05-2018 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức y tế (danh sách đủ điều kiện)
526/TB-TTYT 15-05-2018 Thông báo về việc nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức 2018
01 20-04-2018 Tài liệu thi tuyển viên chức 2018
301B/TB-TTYT 02-04-2018 Thông báo về việc thay đổi điều kiện nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018
330/TB-TTYT 02-04-2018 Thông báo về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018
233/KH-TTYT 09-03-2018 Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018

Go to All

Liên kết Liên kết