Skip to Content

Trạm y tế Thị trấn Vàm Láng Trạm y tế Thị trấn Vàm Láng

Trạm Y tế thị trấn Vàm Láng. Thành lập ngày 28/11/2006. Tổng số nhân viên Trạm: 11

Trưởng trạm Ngô Thị Kim Hồng.

Thành tích của Trạm từ khi thành lập đến nay:

- Năm 2005 đạt 10 chuẩn Quốc gia về Y tế xã

- Năm 2014 đạt 10 Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã

- Trạm Y tế nhận được nhiều giấy khen và bằng khen của các cấp, các ngành.

VĂN BẢN MỚI
 Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018
 Thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018
 Kế hoạch triển khai thực hiện cơ sở y tế "Xanh-Sạch-Đẹp"
 Kế hoạch hoạt động phòng chống SXH 2016
 QĐ 616/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai QĐ 2218, NQ 39
Go to All

Liên kết Liên kết