Skip to Content

Trạm y tế Thị trấn Vàm Láng Trạm y tế Thị trấn Vàm Láng

Trạm Y tế thị trấn Vàm Láng. Thành lập ngày 28/11/2006. Tổng số nhân viên Trạm: 11

Trưởng trạm Ngô Thị Kim Hồng.

Thành tích của Trạm từ khi thành lập đến nay:

- Năm 2005 đạt 10 chuẩn Quốc gia về Y tế xã

- Năm 2014 đạt 10 Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã

- Trạm Y tế nhận được nhiều giấy khen và bằng khen của các cấp, các ngành.

VĂN BẢN MỚI
Go to All

Liên kết Liên kết