Skip to Content

Trạm y tế Thị trấn Vàm Láng Trạm y tế Thị trấn Vàm Láng

Trạm Y tế thị trấn Vàm Láng. Thành lập ngày 28/11/2006. Tổng số nhân viên Trạm: 11

Trưởng trạm Ngô Thị Kim Hồng.

Thành tích của Trạm từ khi thành lập đến nay:

- Năm 2005 đạt 10 chuẩn Quốc gia về Y tế xã

- Năm 2014 đạt 10 Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã

- Trạm Y tế nhận được nhiều giấy khen và bằng khen của các cấp, các ngành.

VĂN BẢN MỚI
 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức y tế (danh sách đủ điều kiện)
 Thông báo về việc nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức 2018
 Thông báo về việc thay đổi điều kiện nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018
 Thông báo về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018
Go to All

Liên kết Liên kết