Skip to Content

Trạm y tế xã Tăng Hòa Trạm y tế xã Tăng Hòa

Tên trạm: TRẠM Y TẾ TĂNG HÒA

Địa chỉ: ấp Giồng Lãnh 1, xã Tăng Hòa, Gò Công Đông, Tiền Giang

Năm trạm được thành lập: 2006

Trưởng trạm: Đỗ Thanh Hùng

Lĩnh vực hoạt động: khám chữa bệnh

Kết quả hoạt động: tốt

+ 2009: Chuẩn quốc gia về Y tế xã, tập thể lao động tiên tiến

+ 2010: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2011: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2012: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2013: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2014: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2015: Đạt 10 tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2015-2020, Tập thể lao động tiên tiến

+ 2016: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2017: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2018: Tập thể lao động tiên tiến

VĂN BẢN MỚI
 Phiếu khảo sát ý kiến nhân viên y tế 6 tháng đầu năm 2020
 THÔNG BÁO Nộp hồ sơ và ký hợp đồng làm việc đối với viên chức trúng tuyển
 Mẫu Giấy đi đường (Mẫu C16-HD)
 Mẫu hồ sơ làm Chứng chỉ hành nghề
 Kết quả điểm thi xét tuyển viên chức TTYT Gò Công Đông 2020
Go to All

Liên kết Liên kết