Skip to Content

Trạm y tế xã Tân Thành Trạm y tế xã Tân Thành

Tên trạm: Trạm Y tế xã Tân Thành

Địa chỉ: ấp Tân Phú, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông

Năm trạm được thành lập: Thành lập lại 09/11/2016 ( QĐ 3436/ QĐ-UBND Tỉnh Tiền Giang

Trưởng trạm: Bs Phạm Viết Thanh

Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe  ban đầu theo qui định tại Thông tư 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Kết quả hoạt động: Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Thành tích đạt được từ khi thành lập đến nay: Được UBND Tỉnh Tiền giang công nhận xã đạt tái phúc tra Bộ tiêu chí QGVYTX năm 2018. Nhiều năm liền đạt Tập thể lao động tiên tiến.

VĂN BẢN MỚI
 Số lượng nhân sự cần tuyển dụng: Tổng số lượng nhân sự cần tuyển dụng: 41 chỉ tiêu, gồm: 08 BSĐK; 01 BSYHDP; 02 BSYHCT; 02 YSYHCT, 06 YSĐK; 01YSYHDP; 01 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường(CĐ hoặc ĐH); 01Cán bộ Dân số - KHHGĐ; 16 Điều dưỡng (CĐ hoặc ĐH): 01 Dược sĩ đại học; 02 Kỹ thuật viên X quang.
 Bảng giá dịch vụ Khám chữa bệnh TTYT Gò Công Đông năm 2019
 Chỉ đạo khẩn trong công tác phòng, chống bệnh SXH
 Thông tư thí điểm về hoạt động y học gia đình
 V/v dự thi thăng hạng chức danh viên chức y tế hạng I, II năm 2019
Go to All

Liên kết Liên kết