Skip to Content

Trạm y tế xã Tân Tây Trạm y tế xã Tân Tây

Trạm Y tế xã Tân Tây thành lập: 28/11/2006. Tổng số nhân viên: 07

   + Trần Thị Hạnh - Trưởng trạm.

   + Trần Thị Ngọc Linh - Phó trưởng trạm.

Thành tích đạt được:

Stt

Thành tích

Năm

Nơi cấp- số QĐ

1

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hoạt động chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 10 năm ( 1999-2008)

2008

Sở Y tế Tiền Giang cấp

QĐ số 1287/ QĐ SYT ngày 24/12/2009

2

 

Bảng công nhận Chuẩn Quốc gia về Trạm Y tế xã

2009

Ủy ban nhân dân tỉnh cấp

QĐ: số 4913/ QĐ-UBND ngày 17/12/2009

3

Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Tâm thần được giao năm 2009

2009

Bệnh viện Tâm thần tỉnh tiền Giang

QĐ: số 358/BVTT ngày 30/12/2009

4

Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2009-2010

2010

UBND Huyện cấp

QĐ số 455/QĐ –UBND ngày 25/3/2011

5

Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua " phòng chống dịch bệnh" năm 2011

2011

Ủy ban nhân dân tỉnh cấp

QĐ số 385/QĐ-UBND ngày 21/2/2012

6

Giấy khen Thực hiện tốt chuyên đề thi đua " phòng , chống dịch bệnh" năm 2012

2012

Ủy ban nhân dân huyện

QĐ: số 95/ QĐ- UBND ngày 09/01/2013

7

Giấy khen tập thể lao động tiên tiến nằm

2012

UBND Huyện cấp

QĐ số 251/QĐ –UBND ngày 22/01/2013

8

Bằng khen nhân dân và cán bộ xã Tân Tây đã hoàn thành xuất sắc công tác DS -KHHGĐ

2014

Ủy ban nhân dân tỉnh cấp

QĐ số 188/QĐ-UBND ngày 22/1/2015

9

Giây khen nhân dân và cán bộ xã Tân Tây có thành tích thực hiện chuyên đề thi đua " Đảm bảo ATTP năm 2014

2014

Ủy ban nhân dân huyện cấp

QĐ số 1029/ QĐ – UBND ngày 20/5/2015

10

Tập thể lao động tiên tiến 2014

2014

UBND Huyện cấp

QĐ số 518/QĐ –UBND ngày 24/2/15

11

Công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2012-2020 năm 2015

2015

Ủy ban nhân dân tỉnh cấp

QĐ: số 3290/ QĐ –UBND

Ngày 07/12/2015

 

VĂN BẢN MỚI
 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức y tế (danh sách đủ điều kiện)
 Thông báo về việc nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức 2018
 Thông báo về việc thay đổi điều kiện nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018
 Thông báo về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018
Go to All

Liên kết Liên kết