Skip to Content

Trạm y tế xã Tân Phước Trạm y tế xã Tân Phước

Tên trạm: TRẠM Y TẾ XÃ TÂN PHƯỚC

Địa chỉ: Ấp 7, Xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh, Tiền Giang.

Năm trạm được thành lập: Theo Quyết định số 3436/QĐ-UBND ngày 9/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Trưởng trạm: YSSN Nguyễn Thị Ngọc Trinh.

Lĩnh vực hoạt động: Khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và thực hiện các chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia.

Kết quả hoạt động: Thực hiện đạt 10 Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã, chỉ tiêu về Dân số kế hoạch hóa gia đình, chuyên đề Phòng chống dịch bệnh, An toàn vệ sinh thực phẩm.

Thành tích đạt được từ khi thành lập đến nay: Được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận theo Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 Quyết định công nhận và tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2016 – 2020.

VĂN BẢN MỚI
 Số lượng nhân sự cần tuyển dụng: Tổng số lượng nhân sự cần tuyển dụng: 41 chỉ tiêu, gồm: 08 BSĐK; 01 BSYHDP; 02 BSYHCT; 02 YSYHCT, 06 YSĐK; 01YSYHDP; 01 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường(CĐ hoặc ĐH); 01Cán bộ Dân số - KHHGĐ; 16 Điều dưỡng (CĐ hoặc ĐH): 01 Dược sĩ đại học; 02 Kỹ thuật viên X quang.
 Bảng giá dịch vụ Khám chữa bệnh TTYT Gò Công Đông năm 2019
 Chỉ đạo khẩn trong công tác phòng, chống bệnh SXH
 Thông tư thí điểm về hoạt động y học gia đình
 V/v dự thi thăng hạng chức danh viên chức y tế hạng I, II năm 2019
Go to All

Liên kết Liên kết