Skip to Content

Trạm y tế xã Tân Phước Trạm y tế xã Tân Phước

Trạm Y tế xã Tân Phước thành lập ngày 28/11/2006. Tổng số nhân viên: 10

Trưởng trạm: Nguyễn Thị Ngọc Trinh

Thành tích của Trạm từ khi thành lập đến nay:

STT

Thành tích

Năm

Nơi cấp- số QĐ

1

Bằng công nhận chuẩn Quốc Gia về Y tế xã

2008

UBND tỉnh Tiền Giang

QĐ số 4152/QĐ -UB

2

Bằng chứng nhận nhân dân và cán bộ  xã Tân Phước  đạt tiêu chí quốc gia về Y tế giai đoạn 2011-2020

2012

UBND tỉnh Tiền Giang

QĐ số 1320/ QĐ - UBND

3

Bằng chứng nhận nhân dân và cán bộ  xã Tân Phước  đạt tiêu chí quốc gia về Y tế xã 2012

2013

UBND tỉnh Tiền Giang

QĐ số 1215/ QĐ - UBND

4

Tập thể lao động tiên tiến năm 2013

2013

UBND Huyện Gò Công Đông

QĐ số 225/ QĐ - UBND

5

Bằng chứng nhận nhân dân và cán bộ  xã Tân Phước  thực hiện tốt chuyên đề " phòng chống dịch bệnh " năm 213

2013

UBND Huyện Gò Công Đông

QĐ số 939/ QĐ - UBND

6

Bằng chứng nhận nhân dân và cán bộ  xã Tân Phước  thực hiện tốt chuyên đề " đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm"năm 2013

2013

UBND Huyện Gò Công Đông

QĐ số 933/ QĐ - UBND

7

Tập thể lao động tiên tiến năm 2014

2014

UBND Huyện Gò Công Đông

QĐ số 95/ QĐ - UBND

8

Bằng khen đã có thành tích trong chiến dịch tiêm vaccin Sởi-rubella 2014-2015

2015

Bộ Y tế

QĐ số 3102/QĐ-BYT

9

Bằng khen đã có thành tích trong phong trào thi đua phòng chống dịch bệnh

2014

UBND tỉnh Tiền Giang

QĐ số 713/ QĐ - UBND

VĂN BẢN MỚI
Go to All

Liên kết Liên kết