Skip to Content

Trạm y tế Thị trấn Tân Hòa Trạm y tế Thị trấn Tân Hòa

Trạm Y tế thị trân Tân hòa thành lập: 28 tháng 11 năm 2006, tổng số nhân viên 7

Trưởng trạm: Nguyễn Văn Nên

Phó trạm: Hồ Thị Hồng

Thành tích trạm từ khi thành lập đên nay:

    - Năm 2010: Đạt chuẩn quốc gia về y tế xã

    - Năm 2015: Đạt 10 tiêu chí quốc gia về y tế xã

    * Công tác dân số: Trạm 5 năm liền không có người sinh con lần 3 (2010 – 2015)

    * Công tác y tế :

   -  Trạm 2 năm liền đạt hạng nhì chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm (2014- 2015)

   - Năm 2013 : Đạt hạng 2 chương trình phòng chống dịch bệnh

   - Năm 2015 : Đạt thành tích tập thể thực hiện tốt chuyên đề thi đua phòng chống dịch bệnh.

VĂN BẢN MỚI
 Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018
 Thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018
 Kế hoạch triển khai thực hiện cơ sở y tế "Xanh-Sạch-Đẹp"
 Kế hoạch hoạt động phòng chống SXH 2016
 QĐ 616/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai QĐ 2218, NQ 39
Go to All

Liên kết Liên kết