Skip to Content

Trạm y tế xã Kiểng Phước Trạm y tế xã Kiểng Phước

Trạm Y tế xã Kiểng Phước, thành lập ngày 28/11/2006  với tổng số nhân viên là 11.

Trưởng trạm: Nguyễn Thị Lệ Dung.

Phó trạm: Đặng Thị Phước.

Trạm từ khi thành lập đến nay đã đạt được những thành tích: Đạt 10 chuẩn Quốc gia về y tế xã  năm 2005, đạt 10 Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2013, Bằng khen của UBND Tỉnh về thành tích tốt trong công tác phòng chống dịch năm 2011, Bằng khen của UBND Tỉnh về thành tích thực hiện tốt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2013, nhiều giấy khen của các ngành các cấp.

 

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển dụng viên chức TTYT Gò Công Đông năm 2018
 Bảng kết quả dự tuyển Y tế 2018
 Thông báo về việc thay đổi thời gian kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức y tế
 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức y tế (danh sách đủ điều kiện)
 Thông báo về việc nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức 2018
Go to All

Liên kết Liên kết