Skip to Content

Trạm y tế xã Bình Nghị Trạm y tế xã Bình Nghị

Tên trạm: Trạm Y tế Bình Nghị

Địa chỉ: ấp Thạnh Hòa xã Bình Nghị huyện Gò Công Đông tỉnh tiền Giang

Năm trạm được thành lập: 09/11/2016

Trưởng trạm: Nguyễn Trường Giang

Phó trưởng trạm: Công Thị Ánh Mai

Lĩnh vực hoạt động: Thực hiện công tác dự phòng và công tác khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân

Kết quả hoạt động: Thực hiện tốt công tác cấp cứu, điều trị chăm sóc sức khỏe người dân; thực hiện tốt công tác y học dự phòng cho người dân ; quản lý tốt các chương trình bộ tiêu chí Quốc  gia Y tế xã 

Thành tích đạt được từ khi thành lập đến nay: Duy trì giữ vững Bộ tiêu chí quốc gia Y tế xã năm 2016

VĂN BẢN MỚI
 Số lượng nhân sự cần tuyển dụng: Tổng số lượng nhân sự cần tuyển dụng: 41 chỉ tiêu, gồm: 08 BSĐK; 01 BSYHDP; 02 BSYHCT; 02 YSYHCT, 06 YSĐK; 01YSYHDP; 01 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường(CĐ hoặc ĐH); 01Cán bộ Dân số - KHHGĐ; 16 Điều dưỡng (CĐ hoặc ĐH): 01 Dược sĩ đại học; 02 Kỹ thuật viên X quang.
 Bảng giá dịch vụ Khám chữa bệnh TTYT Gò Công Đông năm 2019
 Chỉ đạo khẩn trong công tác phòng, chống bệnh SXH
 Thông tư thí điểm về hoạt động y học gia đình
 V/v dự thi thăng hạng chức danh viên chức y tế hạng I, II năm 2019
Go to All

Liên kết Liên kết