Skip to Content

Trạm y tế xã Bình Nghị Trạm y tế xã Bình Nghị

Trạm Y tế xã Bình Nghị thành lập ngày 28/11/2006 với tổng số nhân viên là 7

Trưởng trạm: Nguyễn Trường Giang

Phó trạm: Công Thị Ánh Mai

Từ khi thành lập đến nay trạm đã đạt được những thành tích: Đạt 10 chuẩn Quốc gia về y tế xã  năm 2006, đạt 10 Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2012, Bằng khen của UBND Tỉnh về thành tích tốt trong công tác phòng chống dịch năm 2012.2013, Bằng khen UBND huyện về công tác PCD 2014.2015. Bằng khen của UBND Tỉnh về thành tích thực hiện tốt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2012, nhiều giấy khen của các ngành các cấp.

VĂN BẢN MỚI
 Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018
 Thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018
 Kế hoạch triển khai thực hiện cơ sở y tế "Xanh-Sạch-Đẹp"
 Kế hoạch hoạt động phòng chống SXH 2016
 QĐ 616/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai QĐ 2218, NQ 39
Go to All

Liên kết Liên kết