Skip to Content

Trạm y tế xã Bình Ân Trạm y tế xã Bình Ân

Trạm Y tế Bình Ân. Thành lập ngày 28/11/2006. Tổng số nhân viên: 9

Trưởng trạm: Võ Thị Mười Hai

Thành tích của trạm: năm 2005 đạt chuẩn quốc gia

 

 

VĂN BẢN MỚI
 Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018
 Thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018
 Kế hoạch triển khai thực hiện cơ sở y tế "Xanh-Sạch-Đẹp"
 Kế hoạch hoạt động phòng chống SXH 2016
 QĐ 616/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai QĐ 2218, NQ 39
Go to All

Liên kết Liên kết