Skip to Content

Trạm y tế xã Bình Ân Trạm y tế xã Bình Ân

Tên trạm: Trạm Y tế xã Bình Ân     Số điện thoại: 0273.3 948031

Địa chỉ: Ấp Gò Me - xã Bình Ân - huyện Gò Công Đông -Tỉnh Tiền Giang

Năm trạm được thành lập: 1985

Trưởng trạm: Lê Thị Đẹp

Lĩnh vực hoạt động: Khám chữa bệnh và phòng chống dịch.

Kết quả hoạt động: Đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã năm 2014, tái phúc tra năm 2018.

Thành tích đạt được từ khi thành lập đến nay:

    -Tập thể lao động tiên tiến năm 2014.

    -Quyết định Số 601/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 Tập thể lao động xuất sắc năm 2015. 

    -Quyết định Số 198A/QĐ-SYT ngày 01/01/2018 Giấy chứng nhận Tập thể lao động tiên tiến năm 2017.

VĂN BẢN MỚI
 Bảng giá dịch vụ Khám chữa bệnh TTYT Gò Công Đông năm 2019
 Chỉ đạo khẩn trong công tác phòng, chống bệnh SXH
 Thông tư thí điểm về hoạt động y học gia đình
 V/v dự thi thăng hạng chức danh viên chức y tế hạng I, II năm 2019
 Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc TTYT về công tác dược quí I 2019
Go to All

Liên kết Liên kết