Skip to Content

Trạm y tế xã Bình Ân Trạm y tế xã Bình Ân

Tên trạm: Trạm Y tế xã Bình Ân     Số điện thoại: 0273.3 948031

Địa chỉ: Ấp Gò Me - xã Bình Ân - huyện Gò Công Đông -Tỉnh Tiền Giang

Năm trạm được thành lập: 1985

Trưởng trạm: Lê Thị Đẹp

Lĩnh vực hoạt động: Khám chữa bệnh và phòng chống dịch.

Kết quả hoạt động: Đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã năm 2014, tái phúc tra năm 2018.

Thành tích đạt được từ khi thành lập đến nay:

    -Tập thể lao động tiên tiến năm 2014.

    -Quyết định Số 601/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 Tập thể lao động xuất sắc năm 2015. 

    -Quyết định Số 198A/QĐ-SYT ngày 01/01/2018 Giấy chứng nhận Tập thể lao động tiên tiến năm 2017.

VĂN BẢN MỚI
 Phiếu khảo sát ý kiến nhân viên y tế 6 tháng đầu năm 2020
 THÔNG BÁO Nộp hồ sơ và ký hợp đồng làm việc đối với viên chức trúng tuyển
 Mẫu Giấy đi đường (Mẫu C16-HD)
 Mẫu hồ sơ làm Chứng chỉ hành nghề
 Kết quả điểm thi xét tuyển viên chức TTYT Gò Công Đông 2020
Go to All

Liên kết Liên kết