Skip to Content

Trạm y tế xã Bình Ân Trạm y tế xã Bình Ân

Thành lập ngày 28/11/2006.

Trưởng Trạm: Huỳnh Văn Ân.

Phó Trạm: Nguyễn Ngọc Anh

Tổng số nhân viên trạm: 7

Thành tích của trạm từ khi thành lập đến nay:

- Tập thể lao động tiên tiến từ năm: 2004, 2008, 2010, 2012, 2013,2014, 2015.

- Đạt 10 Chuẩn quốc gia về Y tế xã năm 2008; đạt 10 tiêu chí Y tế Quốc gia xã  năm 2014, hàng năm khống chế tốt tình hình bệnh dịch SXH không để phát triển và lây lan trong cộng đồng; nhân dân có chủ động trong công tác phòng chống bệnh và hưởng ứng tiêm chủng mở rộng đưa trẻ em đến tiêm chủng đầy đủ đạt 98%.

VĂN BẢN MỚI
Go to All

Liên kết Liên kết