Skip to Content

Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 3455/QĐ-BYT ngày 16/9/2013 của Bộ Y Tế

Ngày bắt đầu 27-04-2018 Ngày hết hạn 02-05-2018

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Góp ý dự thảo Bảng điểm kiểm tra Trung tâm Y Tế huyện năm 2018

Ngày bắt đầu 01-03-2018 Ngày hết hạn 08-03-2018

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Đóng góp ý kiến về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút tại QĐ số 35/2014/QĐ-UBND

Ngày bắt đầu 12-06-2017 Ngày hết hạn 15-06-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Đóng góp ý kiến về Quy chiế chi tiêu nội bộ năm 2017

Ngày bắt đầu 14-03-2017 Ngày hết hạn 20-03-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Đóng góp ý kiến dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

Ngày bắt đầu 14-03-2017 Ngày hết hạn 20-03-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Góp ý bổ sung danh mục kỹ thuật và phân tuyến kỹ thuật cho Thông tư số 43/2013/TT-BYT và đề xuất bổ sung các kỹ thuật khác

Ngày bắt đầu 02-11-2016 Ngày hết hạn 03-11-2016

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
VĂN BẢN MỚI
 Số lượng nhân sự cần tuyển dụng: Tổng số lượng nhân sự cần tuyển dụng: 41 chỉ tiêu, gồm: 08 BSĐK; 01 BSYHDP; 02 BSYHCT; 02 YSYHCT, 06 YSĐK; 01YSYHDP; 01 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường(CĐ hoặc ĐH); 01Cán bộ Dân số - KHHGĐ; 16 Điều dưỡng (CĐ hoặc ĐH): 01 Dược sĩ đại học; 02 Kỹ thuật viên X quang.
 Bảng giá dịch vụ Khám chữa bệnh TTYT Gò Công Đông năm 2019
 Chỉ đạo khẩn trong công tác phòng, chống bệnh SXH
 Thông tư thí điểm về hoạt động y học gia đình
 V/v dự thi thăng hạng chức danh viên chức y tế hạng I, II năm 2019
Go to All

Liên kết Liên kết