Skip to Content

Giáo dục pháp luật Giáo dục pháp luật

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Công văn 07/2014/TT-BYT 25-02-2014 Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức

VĂN BẢN MỚI
 Bảng giá dịch vụ Khám chữa bệnh TTYT Gò Công Đông năm 2019
 Chỉ đạo khẩn trong công tác phòng, chống bệnh SXH
 Thông tư thí điểm về hoạt động y học gia đình
 V/v dự thi thăng hạng chức danh viên chức y tế hạng I, II năm 2019
 Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc TTYT về công tác dược quí I 2019
Go to All

Liên kết Liên kết