Skip to Content

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Liên kết Liên kết

VĂN BẢN MỚI
 Bảng giá dịch vụ Khám chữa bệnh TTYT Gò Công Đông năm 2019
 Kế hoạch tổ chức xét duyệt báo cáo đề tài nghiên cứu, sáng kiến cải tiến Cấp cơ sở năm 2019
 V/v dự thi thăng hạng chức danh viên chức y tế hạng I, II năm 2019
 Thông báo ý kiền chỉ đạo của đoàn giám sát thuộc SYT về phòng chống SXH ở xã Kiểng Phước
 Chỉ đạo khẩn trong công tác phòng, chống bệnh SXH
Go to All