Skip to Content

Đơn vị trực thuộc Đơn vị trực thuộc

Tên trạm: Trạm Y tế xã Tân Đông

Địa chỉ: Tỉnh lộ 871, ấp Bờ kinh, xã Tân Đông

Năm trạm được thành lập: Trạm Y tế xã Tân Đông đã từ 1986 và chính thức thành lập ngày 28  Tháng 11 năm 2006 theo quyết định 710/QĐ-UBND của UBND huyện Gò công Đông

Trưởng trạm: Bs. Võ Thành Hiệp. Sinh năm: 1973

Lĩnh vực hoạt động: Khám chữa bệnh và công tác dự phòng

Kết quả hoạt động:

Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân địa phương

Nhân lực: 9 cán bộ viên chức; cơ sở vật chất: được xây mới và nâng cấp, hiện tại có 19 phòng khang trang để sử dụng hoạt động TYT

Thành tích đạt được từ khi thành lập đến nay:

Đạt 10 chuẩn Quốc gia vào năm 2005 và duy trì đến năm 2012

Đạt Bộ tiêu chí Quốc gia vào năm 2013 và duy trì đến nay

VĂN BẢN MỚI
 Số lượng nhân sự cần tuyển dụng: Tổng số lượng nhân sự cần tuyển dụng: 41 chỉ tiêu, gồm: 08 BSĐK; 01 BSYHDP; 02 BSYHCT; 02 YSYHCT, 06 YSĐK; 01YSYHDP; 01 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường(CĐ hoặc ĐH); 01Cán bộ Dân số - KHHGĐ; 16 Điều dưỡng (CĐ hoặc ĐH): 01 Dược sĩ đại học; 02 Kỹ thuật viên X quang.
 Bảng giá dịch vụ Khám chữa bệnh TTYT Gò Công Đông năm 2019
 Chỉ đạo khẩn trong công tác phòng, chống bệnh SXH
 Thông tư thí điểm về hoạt động y học gia đình
 V/v dự thi thăng hạng chức danh viên chức y tế hạng I, II năm 2019
Go to All

Liên kết Liên kết