Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TTYT GÒ CÔNG ĐÔNG NĂM 2020
18/02/2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2020

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Trung tâm Y tế huyện  Gò Công Đông xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2020 nội dung như sau:

Phần I

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích:

Tuyển chọn viên chức vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông nhằm bổ sung đội ngũ viên chức có đủ trình độ theo tiêu chuẩn, cơ cấu, đáp ứng yêu cầu công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. Yêu cầu:

Việc tuyển dụng phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, biên chế được giao và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp.

Tuyển dụng phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật. Việc tuyển dụng phải bảo đảm tính cạnh tranh, tuyển chọn đúng người, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

 

 

Phần II

NỘI DUNG TUYỂN CHỌN

        I. Số lượng nhân sự cần tuyển:

Tổng số lượng nhân sự cần tuyển dụng: 41 chỉ tiêu, gồm: 08 BSĐK; 01 BSYHDP; 02 BSYHCT; 02 YSYHCT, 06 YSĐK; 01YSYHDP; 01 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường(CĐ hoặc ĐH); 01Cán bộ Dân số - KHHGĐ; 16 Điều dưỡng (CĐ hoặc ĐH): 01 Dược sĩ đại học; 02 Kỹ thuật viên X quang.

        II. Điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ và chế độ ưu tiên trong tuyển dụng:

Điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ tuyển dụng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

III. Hình thức tuyển dụng: bằng hình thức xét tuyển

1. Hình thức xét tuyển:

            Phỏng vấn, sát hạch gồm 2 phần:

  •  Kiến thức chung

            -    Chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành,

2. Cách tính điểm xét tuyển: được thực hiện theo Điều 12 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 và Điều 11Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018.

        IV. Kiểm tra, sát hạch:

Việc tổ chức kiểm tra, sát hạch thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

        V. Kinh phí tổ chức xét tuyển:

Theo quy định hiện hành.

VI. Thời gian thực hiện:

  1. Tổng hợp nhu cầu cần tuyển dụng năm 2020 của các đơn vị trực thuộc (tháng 02/2020).
  2. Thông báo nhận hồ sơ tuyển dụng (tháng 2 và tháng 3/2020).

3. Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 và thành lập các Ban Kiểm tra sát hạch (trong tháng 2 và 3/2020).

4. Xây dựng đề cương nội dung ôn thi môn kiến thức chung; xây dựng đề cương môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành (tháng 4/2020).

5. Thông báo tuyển dụng viên chức  trên  Đài Phát thanh - Truyền hình huyện Gò Công Đông; niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Y tế và trên Website của Trung tâm Y tế 

6. Nhận hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức (trong tháng 2 và tháng 3/2020).

7. Dự kiến tổ chức xét tuyển trong tháng 4/2020.

VII. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng xét tuyển viên chức của Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông có trách nhiệm tổ chức xây dựng tài liệu kiểm tra, sát hạch, thành lập Ban Kiểm tra phiếu dự tuyển và Ban Kiểm tra, sát hạch, tổ chức xét tuyển theo quy định và tổng hợp kết quả báo cáo lãnh đạo Trung tâm Y tế để phê duyệt kết quả xét tuyển theo quy định.

Công tác tổ chức xét tuyển và kết quả xét tuyển viên chức, Trung tâm Y tế báo cáo Sở Y tế để giám sát và kiểm tra quá trình thực hiện theo quy định./. 

Tin liên quan
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quí 3/2021    13/10/2021
TỔNG HỢP DANH SÁCH TIÊM NGỪA COVID - 19 ĐỢT 4 LẦN 1 (VẮC XIN PFIZER) (CHO ĐỐI TƢỢNG ĐÃ TIÊM MŨI 1 MODERNA)    11/10/2021
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn huyện Gò Công Đông    29/09/2021
Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2021    20/09/2021
Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2021    09/09/2021
THÔNG BÁO Tạm ngưng công tác tuyển dụng viên chức    08/09/2021
Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán ngân sách 2021    27/08/2021
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020    18/08/2021
Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2021.    16/08/2021
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2021    12/08/2021
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 90
  Tổng lượt truy cập: 46969