Truy cập nội dung luôn

Đơn vị trực thuộc Đơn vị trực thuộc

Tên trạm: Trạm Y tế xã Tân Đông

Địa chỉ: Tỉnh lộ 871, ấp Bờ kinh, xã Tân Đông

Năm trạm được thành lập: Trạm Y tế xã Tân Đông đã từ 1986 và chính thức thành lập ngày 28  Tháng 11 năm 2006 theo quyết định 710/QĐ-UBND của UBND huyện Gò công Đông

Trưởng trạm: Bs. Võ Thành Hiệp. Sinh năm: 1973

Lĩnh vực hoạt động: Khám chữa bệnh và công tác dự phòng

Kết quả hoạt động:

Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân địa phương

Nhân lực: 9 cán bộ viên chức; cơ sở vật chất: được xây mới và nâng cấp, hiện tại có 19 phòng khang trang để sử dụng hoạt động TYT

Thành tích đạt được từ khi thành lập đến nay:

Đạt 10 chuẩn Quốc gia vào năm 2005 và duy trì đến năm 2012

Đạt Bộ tiêu chí Quốc gia vào năm 2013 và duy trì đến nay

VĂN BẢN MỚI
 V/v triển khai Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế -dân số giai đoạn 2021-2025.
 V/v triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
 V/v triển khai Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số giai đoạn 2021-2025.
 Lịch tiếp công dân tháng 05
 Quyết định ban hành về mẫu thẻ bảo hiểm y tế
Tất cả videos

Liên kết Liên kết